Choose your language:

SHQIP ENGLISH

Mësimdhënie

 


Gjatë vitin akademik 2004-2005 kam dhënë mësim në këto lëndë:

 

Semestri Vjeshtor

CC271 Software Analysis and Design

 

Semestri Pranveror

CC371 Formal Methods

 


Gjatë vitin akademik 2003-2004 kam dhënë mësim në këto lëndë:

 

Semestri Vjeshtor

CC372 Software Architecture

CC271 Software Analysis and Design

 

Semestri Pranveror

CC371 Formal Methods

CC272 Software Evolution and Validation

CC201 Group Project

 


Gjatë vitin akademik 2002-2003 kam dhënë mësim në këto lëndë:

 

Semestri Vjeshtor

CC371 Formal Methods

 

Semestri Pranveror

CC272 Testing and Maintenance 

 

Back to top

This page in English

Besnik Kajtazi